O karanténnej stanici

 MG 0562

 

Chov spoločenských zvierat

Riešením problematiky chovu spoločenských zvierat sa Mesto Banská Bystrica začalo zaoberať v roku 2002 po schválení prvého zákona týkajúceho sa podmienok držania psov.  MsZ v Banskej Bystrici schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa stanovili niektoré podmienky držania psov na území mesta VZN č. 3/2014 a jeho doplnok 25/2014, ďalej povinnosti evidencie a vodenia psov, vymedzili sa miesta so zákazom voľného pohybu psov a zákazom vstupu so psom, riešila sa problematika znečisťovania verejných priestranstiev a stanovili sa podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohto nariadenia.
Majitelia psov bývajúci v bytových domoch majú pri zaplatení ročnej dane za psa t.j. 36,00 € nárok na daný počet sáčkov na psie exkrementy. Majitelia psov bývajúci v rodinných domoch majú pri zaplatení ročnej dane za psa t.j. 18,00 € nárok na daný počet sáčkov na psie exkrementy. Počet sáčkov je pre bytové aj rodinné domy rovnaký t.j. 720 kusov
Po upravení podmienok držania psov bolo potrebné upraviť aj systém zabezpečenia ochrany obyvateľov mesta pred nakazením sa zo zvierat na človeka prenosnými chorobami, ako aj pred obťažovaním a ohrozovaním obyvateľov túlavými a zabehnutými zvieratami na verejných priestranstvách formou odchytu týchto zvierat. Od roku 2006 Mesto Banská Bystrica zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých spoločenských zvierat z verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica. Odchytené zvieratá sú umiestňované v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom Unionka 17, Zvolen.
Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.
Počas doby umiestnenia zvieraťa v karanténnej stanici po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu prostredníctvom internetovej stránky www.kszv.sk, siete priateľov zvierat, prípadne prostredníctvom iných médií. Zviera je možné zveriť do starostlivosti so súhlasom veterinárneho lekára a po uhradení nákladov pri prevzatí zvieraťa.

 MG 0565


Adopčné poplatky


Šteniatko do veku 3 mesiace – 30 € (šteňacie vakcíny, bez vakcíny proti besnote + odčervenie + odblšenie, čip + preukaz/pas)
Pes starší ako 3 mesiace – 30 € (kombinovaná vakcína + odčervenie + odblšenie + čip + preukaz/pas)
Pes vrátený pôvodnému majiteľovi – 30 € (vakcína + čip + preukaz + odchyt)
Mačičky – 10 €
Poznámka:
- vedenie KS si vyhradzuje právo upraviť ceny uvedených položiek v prípade zvýšenia nákladov.
- iné liečebné zákroky a lieky sú účtované podľa cenníka zmluvného veterinárneho lekára, ktoré sa pripočítajú k paušálnej cene za zviera.
Cena za zverenie zvieraťa do starostlivosti zahŕňa označenie zvieraťa mikročipom, preukaz zvieraťa, náklady za odchyt a prevoz do karanténnej stanice, krmivo, základné vyšetrenie veterinárnym lekárom, vakcináciu proti besnote, psinke a parvovíróze, vnútorné antiparazitiká. Po zaplatení poplatku obdrží majiteľ zvieraťa potvrdenie o prevzatí z karanténnej stanice, svojim podpisom potvrdí prevzatie a obdrží poučenie o povinnosti prihlásiť zviera do evidencie.

 MG 0412

Joomla templates by a4joomla